Anal fistül tedavisinde diot lazer yöntemi nedir ?

Bu yöntem lokal anestezi ile yapılabilir. Önce  fistül yolunun ortaya konması gerekir. Bu işlemde fistül  yolu  temizlenir. Daha sonra diod lazer kullanılarak 1470 nm dalga boyunda lazer ışını sağlayan ince bir kateter ile fistül içerisine girilir. Yakarak çıkılır. Derin  geniş boşluk içeren alanlarda kullanılması zordur.

Anal fistül tedavisinde ‘’ Fistül Plug’’ yöntemi nedir ?

Anal fistül hastalığında cerrahi uygulanmadan kompleks fistüllerin kapatılabilmesi, hastanın inkontinans sorunu, operasyon sonrası ağrı septik komplikasyonlarının ortaya çıkammasının sağlanması açısından son derece önemlidir. Kompleks fistüllerde ise uygulanan kesici seton tedavilerinde  %10 lara ulaşabilen tekrar oranları, %2-26 oranlarında majör kontinens sorunları dikkat çekicidir.

Bu nedenle geliştirilen fistül yolunun dolgulanması için fibrin glue kullanımı gibi yöntemlerde başarı oranları beklenenin altında kalmıştır.

Anal fistula plug Surgisis® (Cook Surgical, Inc., Bloomington, IN) biyoemilebilir bir materyal olarak enfeksiyona dirençli bir madde şeklinde geliştirilmiştir.

Enfeksiyona direnç göstererek yabancı cisim dev hücre reaksiyonu  geliştirmekte ve tamamen emilebilmektedir. Ayrıca doku bütünlüğü de bozulmamaktadır. Sepsisle ilgili komplikasyonlara rastlanılmamıştır .

Bu tedavi Chron ve HIV gibi immun supresif durumlarda tekrarlayan fistüllerde kompleks fistüllerde uygulanabilir.

Hemoroide Band Uygulaması- Doppler Klavuzluğunda Hemoroid Laser Uygulaması-Hemoroide Laser Uygulaması

Perianal uygulamaların en  istenmeyen sonuçlarından birisi ağrı iken, gaz  ve büyük abdest  kontrolünde problem olması diğer önemli noktalardan birisidir. Hemoroid cerrahisinde her iki risk de mevcuttur.Bu nedenle  hemoroid cerrahisinde  daha az  invazif tedavi arayışları sürmektedir.

Doppler ultrasın kılavuzluğunda yapılan hemoroidektomi, band ligasyon, sütür ligasyon, laser koagulasyon metodları bunlardan bazılarıdır.

Doppler cihazına bağlı özel bir proktoskop ile girilerek alt kısımda hemoroidleri besleyen arteryel damar dallanması ortaya konulur.Bu lokalizasyon üzerine sütür atılır ,gerekirse sarkan mukozal alan yukarı çekilerek bağlanır.

Laser tedavisi ile bu  kısımda hemoroide girilerek  hemoroid paketi yakılabilir.

Hemoroide band uygulaması uzun yıllardır kullanılan denenmiş bir metoddur. Bu metodun diğer bir teknik olan laser uygulaması ile kombinasyonu  ile 2-4 . derecedeki hemoroitlere lokal anestezi altında uygulanarak hızlı ve ağrısız tedavi sağlanabildiği gösterilmiştir.

Bu hemoroid dokusunun çıkarılmasını gerektirmeyen hemoroid dokusunun  büzülerek kapanmasını sağlayan metod hastanede yatışı nadiren gerektirmektedir. Tekrar edilebilir ve günübirlik olarak uygulanabilir.Semptomatik ve minimal sarkmanın olduğu hastalarda da  bu metodun geçerliliği kanıtlanmıştır.

Bu işlem ile ilgili yapılan bir çalışmada  1000 hastadaki sonuçlara göre %1,4 hastada ağrı  izlenmiştir. %4 den daha az hastada sarkma, %1,2 hastada kanama görülmüştür. %95.7 olguda yapılan operasyon başarılı ve hemoroidal hastalığın yeterli olduğu izlenmiştir. Bu çalışmada Genç yaş, 4. Evre hastalık, yüksek arter bağlanması sonuçta daha az başarılı olan hasta grubu olarak değerlendirmiştir.

Yukarıda kısaca bilgilendirilen bu uygulamalar tek başlarına veya birlikte uygun hasta seçimine göre değerlendirilerek ağrı ve gaz ve dışkı  tutamama sorunları yönünden  daha iyi sonuçlar alınabilir.