Anal kanser nedir ?

Anal kanser anal (makat çevresive makat girimi çevresi ) epitelyal dokudan kaynaklanan kanser olarak tanımlanır.

Anal kanser için şikayetler nelerdir ?

Anal bölge  (makat girimi ve  çevresi cilt dokusu ) etrafında cilt dokusu veya hemen makat girişide kanama, ağrı, sertlik, meydana getiren şikayetlere neden olur.

Anal Kanser için riskler nedir ?

HPV denen virüs ile anal enfeksiyon .

Çok sayıda sexüel partner veya sık cinsel partner değiştirmek.

Anal sex

50 yaşından büyük olan olgular

Özellikle anüs -makat çevresinde kızarıklık, solukluk .

Anal kanserin teşhis basamakları nedir ?

En sık ihmal edilen kanama ağrı akıntı büyük abdest tutamama kokulu akıntı gibi kitleler ile başvurulur.

En iyi parmak ile muayene ile değerlendirip yapılan direk görüş ile olan değerlendirme ve sonrasında biopsi alınarak tanı konur.

Anoskopi (makatın içine ve anüs çevresine bakmaya yarayan bir cihaz )sonrası  anal girim değerlendirilir.Sonra kasık ve anüs çevresi alanlardaki lenf nodu tutulumu için Akciğer, karın, tomografii kontrastlı pelvik(leğen kemiği bölgesinin ) tomografi ve MR’ ı çekilir.

Mutlaka HIV ve HPV virüs yönünden değerlendirilmelidir.

Anal kanser Human Papilloma virüs ilişkisi nedir ?

Anal kanser için HPV enfeksiyonu sonrasında gelişebildiği  gösterilmiştir.

Anal kanser için tedavide etkileyen faktörler nelerdir ?

Tümörün boyutu

Tümörün anüsdeki lokalizasyonu,

Etraf lenf nodlarına yayılmışmı ?

Tümörün evresi,

Anal fistül,

Sigara içilmesi

Hastanın HIV + olup olmaması

Hastanın tedaviye cevabı ve tedavi sonrasında tekrar edip etmediği

Anal kanserden korunmak mümkünmüdür ?

Özellikle belirtilen risk faktörlerinden imtina ederek ve olan risklerin tedavisi etkili olabilir.

Anal kanser Nasıl Tedavi edilir ?

İlk basamak olarak lokal ve çevresel hastalık da şayet lokalize sınırlı deride katmanlarda yayılmamış ve lenf noduna yayılmamışsa ve tümör iyi değişim dösteren durumdaysa  lokl olarak çıkartılır.

Şayet tümör saldırgan ve yüksek seğişim karekteri gösteren durumda ise veya deri katmanlarında yayılmış ise kemoterapi yapılır.Yine uzak metastaz gösteren hastalıkta  çeşitli kemoterapi ajanları önerilir

Anal kanser tekrar edermi ?

Tedaviye cevap yüksek olsada hastalık tekrar edebilir.Hastalık 5 yıl boyunca 3-6 ay da bir kez lenf nodu değerlendirmesi ile takip edilmelidir. Karın ve Göğüs -Akciğer tomografisi çektirilmelidir. 6-12 ayda  bir anoskopi ile değerlendirmelidir.

Tekrar eden – Nüks anal kanser vakalarında tedavi nasıl olmalıdır ?

Şayet tedaviye cevap yoksa veya tekrarlamış sa ve uzak hastalık yoksa ileri düzey ameliyatlar.Makat bölgesinin çıkartılması,lenf nodu çıkartılması, ve sonrasında kemoterapi uygulaması yapılır.