Fenol yönteminin Kıl dönmesi – Pilonidal kist hastalığında kullanımı nedir ?

Fenol, kostik, antiseptik, mikrop öldürücü ve zayıf sklerozan bir ajandır. Lokal  anestezik etkiye sahiptir. Fenol, hücre zarındaki proteinleri  denatüre eder.

Sinüsün boyutu bu tedavinin başarısı için önemli bir faktördür. Sinüs kesesinin tedavi için hacminin 1-5 cm3 civarında olması daha iyi sonuç alınmasını sağlar.

Krem sıvı ve kristalize formu mevcuttur. Lokal uygulamalarda  kristalize yapısı vücut sıcaklığında  sıvı hale gelebilir. Bütün sinüs ve yapılara  nüfuz ederek erişilemeyen boşlukları sterilize edeek kimyasal olarak tahrip eder. Daha kolay uygulama için gerekirse  sinüs ağızlarının büyütülmesi debritmanın tam sağlanarak doku içine  girmesini sağlar. Daha sonra kimyasal olarak koterize edilebilir.

Aşırı fenolün cilde sızmasını önlemek için ekstra dikkat gösterilmelidir. 2-5 gr kristalimsi fenol,  sinüs içine doldurulur, vücut sıcaklığında hızlı bir şekilde çözünür, fazla fenol sinüsün dışına akar ve bölgeden dikkatlice çıkarılır. Diğer bazı durumlarda, sinüs içine venöz bir kateter kullanılarak 1-4 mL sıvı fenol enjekte edilir Küçük parçalara emdirilmiş fenol de kullanılabilir. Fenol, yaklaşık 1-3 dakika boyunca sinüs içinde tutulur. Sıvı fenol uygulaması 1-4 kez tekrarlanır.

Fenol uygulamasının en sık görülen komplikasyonları nelerdir ?

İşlemin uygulanamasına göre %0 -13 arasında tekrar bildirilmiştir.

Fenol uygulamasının en sık görülen yan etkileri nelerdir ?

Tahriş edici kontak dermatit ve yüzeyel selülit başlıca görülen yan etkileridir . Yüzeyel antibiyotik merhem, oral antibiyotik ve drenaj ile tedavi edilebilir.

Fenol uygulaması nasıl takip edilebilir ?

Özellikle yara yerinin temizlenmesi abse materyalinin drenaj ve debritmanı sonrasında  özellikle birincil yarada  lokalize alana  fenol konularak   iyileşme sağlanır. Basitleştirilmiş, yolları ortaya konulmuş olan vakalarda   da kullanımı ile başarı sağlandığı gösterilmiştir.

Fenol uygulamasında başarı için önemli olan vaka seçiminin iyi yapılmasıdır. Fenol uygulaması, küçük skleroz etkileri nedeniyle, granülasyon ve fibrozisi artırarak hızlı iyileşme sağlanabilir.Bu etkinin görülmesi için  1-3-5-7-15. günlerde  uygulama değerlendirilir ve gerekirse tekrarlanır, takiben ilk bir aydan sonra 3 haftada bir değerlendirilebilir.

Laser Diot Yönteminin Kıl dönmesi Pilonidal Kist -hastalığında kullanılması nedir ?

Pilonidal sinüs- Kıl dönmesi nedeniyle sorun yaşayan olgularda hasta seçimi yapılarak uygun şartları  sağlayandurumlarda Laser diot  cihazı ile tedavi edilebilirler.

Lokal anestezi altında sinüsler temizlenerek belli bir dalga boyunda radyal fiber kullanarak tedavi edilbilirler.Laser Diot özellikle lokal anestezi altında  drenaj sonrası enfekte olmayan bölgelerde çoklu sinüslerde, nüks olan vakalarda  kullanılabilir.Poliklinikten ayaktan günübirlik cerrahi olarak rahatlıkla uygulanabilir.

Operasyon alanında kombine olarak uygulanabilme şansı mevcuttur.Önemli olan traktın doğru olarak ortaya konularak işlemin sonuçlandırılmasıdır.

 İlk şlemlerde ortalama başarı oranı %90 lar civarında olabilir. İkincil işlem gerektiren olgular da da %80 ler civarı başarı görülebilir.

İşlem tüm prosedür dahilinde yaklaşık 10-30 dk arasında sürebilir.Ortalama 50 gün civarına iyileşme gösterirken bu süreçte günlük aktiviteye rahatlıkla devam edilebilir.

Pilonidal hastalık için laser diot uygulaması  güvenilir ve etkili bir prosedür olarak tanımlanabilir.