Pruritis Ani-Anal Bölgede Kaşıntı Nedir ?

Anala bölgede ve çevresinde  istenmeyen kaşınma ve yanma hissi ile karakterize cilt hastalıkları ile ilgili bir sorun olarak tanımlanmaktadır.Genel toplumda %1-5 arasında görüldüğü belirtilmekle beraber 40 ve 60lı yaşlarda görülme sıklığı fazladır

Makat çevresi kaşıntı- Anal kaşıntı- Anal Pruritis tablosunda önemli noktalar nelerdir ?

Tedavi edilebilirlik oranı yüksek olmasına rağmen inatçı hale gelebilir.İhmal edilmemelidir özellikle dışkı kaçırılması ve başka  inatçı makat hastalıkları (fissür,fistül vb) ,sedef, Paget, Bowen, Liken gibi  özellikle makat  cildi çevresinde ilerleyici kötü huylu hastalıkların öncü belirtileri olabilir. Fizik muayenede vulva ve anal bölgede sekiz şeklinde beyaz lekelerin olması en tipik özelliklerindendir. Tedavide tabloyu neyin  aktive ettiği önemlidir. Zira basit önlemlerle sorun  çözülebilirse de iltahablı akıntılı 2-3 üncü düzey  hale gelmiş tablolarda karmaşık antibiyotik ve anti tümör tedavinin gerektiği tablolara dönebilir.

Makat çevresinde kaşıntı ve anal kaşıntı hastalığının evreleri nelerdir ?

Evre 0 Normal perianal deri

Evre 1 Perianal deride kızarıklık ve inflamasyon görünümü

Evre 2 Likenifiye deri

Evre 3 Likenifiye deri, çatlaklar, kabalaşmış-kalınlaşmış deri, ülserasyonlar

Pruritus ani primer idiopatik ve sekonder olarak altta yatan patolojiye göre iki gurupta irdelenmektedir. Hastaların %50–90’ında nedeni bilinmeyen primer idiopatik pruritus ani görülmektedir.Altta yatan infeksiyon, anorektal patoloji, sistemik hastalık, lokal irritanlar, dermatolojik problemler gibi yaklaşık 100’den fazla nedenin bildirildiği durumların varlığında ise sekonder pruritus aniden bahsedilmektedir.  Bunların bilinmesi tedavi stratejilerinin geliştirilmesinde

önem arz etmektedir

 Pruritus anili hastaların %5–55’inde psoriazis tespit edilmiştir, İnfeksiyöz, Bakterial, Fungal, Viral , Parazitik, Dietde Kafeinli içecekler, Alkol ,şarap, ,süt ve süt ürünleri, fındık domates ,ketçap, çikolata narenciye,  baharatlı yiyecekler vb suçlanmıştır. İkincil nedenler nadir olarak görüldüğünden hastaların %90’nından fazlası basit tedavi yöntemlerine yanıt vermektedir. 1–2 aylık tedaviye yanıt vermeyen inatçı durumlarda altta yatan multiple sekonder nedenler dışlanmalıdır.

Temizlik hissi aşırı silme tırnakla aşırı kaşıma ,kolonyalı mendil, krem gibi davranışlar da o bölgedeki hassasiyet ve değişiklikleri artırıp tablonun  ilerlemesine neden olabilir. Mantar enfeksiyonlarının gelişmesine neden olabilir.

Anal kaşıntının tedavisi nedir nasıl olmalıdır ?

Tedavi başlıca üç noktadan ele alınabilir

1- Lokal irritanların uzaklaştırılması

2- Temiz kuru tutulması

3- Gerçek nedeni belirleyen  tablonun ortadan kaldırılması dır

Özellikle sıcak su ile yıkamak, kuru tutmak, rahatlatıcı davranışlardır.